Zápis ze schůze Rady Krystalografické společnosti ČR a SR a regionálního komitétu IUCr

dne 15. 6. 1999 v Hodoníně u Kunštátu

 

Přítomni: Buchal, Císařová, Ďurovič, Hašek, Holý, Hybler, Kužel, Marek, Rafaja, Šourek, Šutta, Weiss

 

1.      kontrola úkolů z předchozí schůze 12. 11. 1998 v Brně
kolokvium se uskutečnilo; konference ve Smolenicích se uskuteční v září;
ECM-18: CD po posledních korekturách by mělo být připraveno před letošním kongresem IUCr, příspěvky do Bulletinu jsou zrecenzovány, kniha bude až po vydání CD

2.      ECA - J. Hašek informoval o aktivitách ECA a vyzývá členy k aktivní účasti v jednotlivých SIG

3.      Kolokvia - Rada doporučuje konat kolokvia alespoň jednou za dva roky.

a)      Rada podporuje nabídku. F. Eichlera zorganizovat příští kolokvium napřesrok u Liberce.

b)      Zároveň doporučuje prodiskutovat možnost konání některého dalšího kolokvia na Slovensku.

c)      Většina členů nedoporučuje dělit kolokvia na sekce.

d)      Kolokvia by měla plnit tato tři poslání:

1.      všeobecně vzdělávací obecné příspěvky pro široký okruh členů;

2.      přehlídka studentských prací;

3.      příležitost k osobním setkáním a diskusím.

e)      J. Hašek navrhuje vytvořit několik oblastí zájmu včele s iniciativními osobami, které by byly ochotny spoluvytvářet vědecký program jednotlivých částí kolokvií a i Rozhovorů. První pracovní verse:            teoretická krystalografie (?), věda o materiálu (Rafaja), prášková difrakce (Smrčok), tenké vrstvy (Holý, Šourek), mineralogie (Weiss), chemie (Císařová, Kratochvíl), biologie (Hašek), studentská přehlídka (Dobiášová, Kraus, Ganev)

 

4.      Rozhovory - lednové o ESRF považuje Rada za úspěšné; je naléhavě nutné nalézt námět alespoň na jedny podzimní. Vhodné by byly  z oblasti chemie, např. na VŠCHT.

5.      Granty - R. Kužel informoval o probíhajících a navrhovaných grantech.

6.      IXAS, - R. Kužel zjistí výši vložného za kolektivní členství

7.      Volby Rady

Každý člen bude mít příležitost navrhnout kandidáty, volby se pak budou konat osvědčeným korespondenčním způsobem. 

Rada navrhuje tyto kandidáty (seznam může každý člen doplnit):

Buchal, Císařová, Fiala, Ganev, Hašek, Holý, Hrdý, Hybler, Jergel, Kameníček, Koman, Kužel, Marek, Petříček, Rafaja, Smrčok, Šourek, Šutta, Trávníček, Weiss

8.   Pořádání kongresu IUCr. J. Hašek doporučuje projevit zájem o konání některého z příštích kongresů IUCr v ČR. Reálné to bývá cca 12 let po prvním podání. Rada s tím souhlasí.

 

 

Zapsal Z. Šourek