CSCA CSCA
Kryštalografická spoločnosť
Katedra anorganickej chémie, CHTF, STU
Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš
Ústav anorganickej chémie SAV

Regionálna prášková difrakčná konferencia

RPDK '97

Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš,
17. IX. - 19. IX. 97

ASCIIPodujatie je určené pre pracovníkov využívajúcich difrakciu hlavne rtg žiarenia na polykryštalických materiáloch. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s pokročilými metódami a technikami v danom obore.


Organizačný výbor :

V. Jorík,
Katedra anorganickej chémie, CHTF, STU,
Radlinského 9,
Bratislava 812 37,
tel. (07) 326 021 kl. 725, 629.
E-mail: jorik@cvt.stuba.sk

L. Smrčok, P. Šutta, R. Kužel


POPLATKY

Konferenčný poplatok vo výške 200 Sk (Kč) zahŕňa organizačné náklady a náklady na uverejnenie príspevkov. Spôsob platby vykonajte podľa pokynov uvedených v záväznej prihláške. Avízo o platbe (prípadne kópiu) prosíme odovzdať pri registrácii.

Občania SR: Platbu 200,- Sk poukážte na účet číslo 106 708 - 314, kód banky 7200, konštantný symbol 0308, ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO. Adresa: Banka Haná, a. s., expozitúra Bratislava, Trnavská cesta 60, P.O.BOX 4, 820 08 Bratislava.

Občané ČR: Platbu 200,- Kč poukažte na účet Krystalografické společnosti číslo 809056-068/0800 u České spořitelny, a.s., pobočka Vítězné nám. 14 160 42 Praha 6.

Ubytovanie je zabezpečené v Študentskom hoteli SOU Poľnohospodárskom v cene 150 Sk / noc (pre účastníkov zo Slovenska) resp. 160 SK / noc (pre účastníkov z Českej republiky).

Raňajky a večeru je možné zabezpečiť v cene 90 Sk / deň.

Obed si možno objednať v závodnej jedálni Vojenskej akadémie v cene 40 Sk / deň.

Stravu a ubytovanie si bude každý účastník hradiť na mieste konania konferencie pri registrácii!


DOPRAVA

Najvýhodnejšia je vlaková doprava do Liptovského Mikuláša, ktorý leží na hlavnej trase Bratislava - Košice, prípadne Praha - Košice a potom autobusom č. 5. Zástavka je priamo pred stanicou ŽSR.

Začiatok akcie : 17. IX. 1997 o 14:00


Registracni formular