POKYNY PRO AUTORY

Vsechny prijate prispevky budou publikovany v bulletinu Krystalograficke spolecnosti, casopisu Materials Structure.

Format textu

Nejlepsi zpusob je zaslat text pripraveny v LaTeXu. Prijimany jsou i texty zpracovane beznymi textovymi procesory nebo soubory ASCII (s cestinou nebo slovenstinou, uvedte kodovani). Text je mozne zaslat take pouze na papire. Prispevky lze psat cesky, slovensky nebo anglicky. VZDY je treba zaslat kompletni v nejake forme vytisteny prispevek vcetne obrazku.

Uvitame, budou-li obrazky o sirce 8 nebo 16 cm.

Cleneni textu, odkazy, obrazky

Priklad hlavicky :
STUDIUM NAPETI VE SPOLECNOSTI
K. Jalovy, P. Stresnik, J.Uleva
Fakulta mezilaboratornich vztahu, Universita J.d.Cimrmana, V louzi 35, 123 45 Praha 2, Ceska republika

Kapitoly cislujte : 1, 2 ..., podkapitoly : 1.1, 1.2, ... Matematicke vztahy cislujte vpravo.

Na literaturu se odkazujte cisly v hranatych zavorkach, postupne podle odkazu v textu, seznam podle tohoto poradi uvedte tradicne v zaveru.

Pro citace clanku uzivejte nasledujiciho vzoru (vcetne interpunkce):
J.R. Xray, R. Powder & A. Diffractometer, Acta Beskyd, 25 (1994) 32-45.
Pro citace knih uzivejte nasledujiciho vzoru :
A. Monokrystalovy : Ideologicke aspekty fazove analyzy. Rybitvi 1953. Nakl. Rudy prasek.

U ostatnich druhu citaci ponechavame volnost (pri vedomi potreby presnosti a jasnosti).

Obrazky a tabulky cislujte postupne podle odkazu v textu. Prislusne komentare lze zahrnout do textu nebo pripojit jejich seznam za prispevek. Tabulky i obrazky lze take zahrnout do textu nebo pripojit na konec. Prosime o zaslani kvalitnich predloh pro obrazky.

Rozsah

Striktni limit na delku neni udan. U kratkych prispevku se predpoklada nekolik stran dle charakteru prispevku. U vyvesek pak abstrakt nebo rozsireny abstrakt v rozsahu 1-2 stran. Delsi text je mozny, ale je nutno to nejdrive konzultovat.

Zpusob a termin zaslani

Tistenou kopii s obrazky a pripadne i prislusnou disketu je treba zaslat na adresu:

RNDr. Radomir Kuzel, CSc.
Matematicko-fyzikalni fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2

Text je mozne poslat po INTERNETu (viz nize) nebo elektronickou postou na adresu : kuzel@karlov.mff.cuni.cz. Vzdy uvedte v jakem formatu soubor je.

Prispevky je treba odeslat do 31. 8. 1996. Po dohode i pozdeji.