POPLATKY

Cena kolokvia pro členy Krystalografické společnosti činí 1400,- Kč/Sk a zahrnuje vložné (200,- Kč/Sk), 4 noclehy a plnou penzi (počínaje obědem v pondělí a konče snídaní v pátek) na dobu od 14. 6. do 18. 6. Cena stravného za den odpovídá plné denní dietě určené vyhláškou. Cena pro ostatní účastníky je 1600, - Kč/Sk (vložné 400,- Kč/Sk). Platbu zašlete na účet Krystalografické společnosti č. 809056-068/0800, u České spořitelny, a.s. pobočka Vítězné náměstí 14, 160 42 Praha 6 do 28. 5. 1999. Jako variabilní symbol uveďte 699.

Platbu lze provést při registraci na kolokviu. Cena po 28. 5. 1999 je však o 200,- Kč/Sk vyšší.

Platby za kratší pobyt jsou možné jen ve zdůvodněných případech. Minimální platba činí 600,- Kč/Sk (jeden den), 900,- Kč/Sk (dva dny), 1300,- Kč/Sk (tři dny).

Jednotná cena pro studenty účastnící se referátem a písemným příspěvkem studentské přehlídky činí 400, - Kč/Sk bez ohledu na délku pobytu a zahrnuje vložné, 4 noclehy a plnou penzi. Předpokládá se ovšem, že se studenti zúčastní celého kolokvia.

Obecně platí, že studenti, důchodci a zájemci o účast, kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci mohou požádat o prominutí vložného. U studentů je třeba předložit potvrzení o studiu a případně doporučující dopis. Členové Krystalografické společnosti, kteří chtějí platit nižší vložné musí zaplatit členský příspěvek nebo vložné na Rozhovory do 28. 5. 1999.

 

Potvrzení o platbě předložte při registraci. Od účtáren, které provedou platbu za více účastníků, prosíme jmenný seznam.

 

KOLOKVIUM JE SPONZOROVÁNO
KRYSTALOGRAFICKOU SPOLEČNOSTÍ